(1)
Limoli, L. As Virtualidades Do Segredo Na Novela Das Oito. Estudos Linguisticos 2016, 42, 1440-1449.